Budowa zespołu hotelowo-biurowego we Wrocławiu

Projekt zakłada stworzenie zespołu budynków biurowego oraz hotelowego z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem we Wrocławiu. Celem projektu było stworzenie zhumanizowanej przestrzeni otaczającej budynki, otwartej na potrzeby ludzi i zachęcającej użytkowników do aktywnego z niej korzystania. 

Zespół hotelowo-biurowy we Wrocławiu

Oba budynki zaprojektowano jako formy prostopadłościenne połączone parterami oraz wspólnym patio użytkowym. Od południa zlokalizowano zieleń wysoką pełniącą funkcję izolacyjną od ruchliwej drogi znajdującej się w sąsiedztwie działki oraz zespół paneli fotowoltaicznych zapewniających budynkom niezależność energetyczną. Od strony zachodniej działki zaprojektowano zewnętrzne miejsca parkingowe otoczone zielenią. Natomiast od strony północnej zaproponowano tarasowy układ zieleni wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej.

Budynki połączone są parterami w częściach gastronomicznych układów funkcjonalnych: kantyna części biurowej wraz z jadalnią oraz kuchnią części hotelowej. W parterze części hotelowej dodatkowo znajdują się sala konferencyjna oraz druga jadalnia z możliwością otwarcia jej na zewnętrzne patio. 

Piętra wyższe w przypadku budynku hotelowego zaprojektowane zostały jako powtarzalne, natomiast w budynku biurowym zaproponowano powtarzalny trzon komunikacyjny i układ konstrukcyjny ze szczegółowym układem biur na kondygnacji +1 oraz otwartym, dowolnym do kształtowania układem na wyższych kondygnacjach. 

Rok:

2023

Lokalizacja:

Wrocław

Rodzaj inwestycji:

Budowa

Inwestor:

Komercyjny

Zakres:

Koncepcja

Wielkość:

pow. netto 8540m2

Zespół projektowy:

Sławomir Szczotka | Maciej Łamasz | Mikołaj Tymecki