Rewitalizacja budynku Starej Octowni wraz z rozbudową
na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

„Celem projektu było zaprojektowanie przestrzeni odpowiadającej na istniejące potrzeby oraz problemy wskazane przez Muzeum Okręgowe w Lesznie.

Głównym założeniem naszej koncepcji było wypracowanie rozwiązań, które skonsolidują rewitalizację i adaptację istniejącej zabudowy z zaprojektowaniem nowej tkanki, wpisującej się w zastany kontekst historyczno-urbanistyczny. Ważnym aspektem była dla nas integracja nowo powstającej części z zabytkową, a jednocześnie ich jednoznaczne wizualne odróżnienie. Budynek istniejący przeznaczony został do rewitalizacji i przebudowy wnętrza, bez zatracenia ważnych historycznych elementów obiektu.

Część nowo projektowana, współczesna w formie, została zaplanowana w tle budynku istniejącego, w sposób współgrający skalą z zabytkiem. Rozbudowa w kolorystyce bieli i szarości oraz szkle kontrastuje z ceglaną bryłą historycznego budynku. Układ tarasowy nowej zabudowy pozwolił na wprowadzenie dodatkowej zieleni i przestrzeni wielofunkcyjnych we wnętrze kwartału, uatrakcyjniając całą przestrzeń.”

 

Stara Octownia

Rok:

2023

Lokalizacja:

Leszno

Rodzaj inwestycji:

Przebudowa | Rozbudowa | Nadbudowa | Zmiana sposobu użytkowania

Inwestor:

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Zakres:

Koncepcja (projekt konkursowy)

Wielkość:

pow. Netto 3910m2

Zespół projektowy:

Sławomir Szczotka | Maciej Łamasz | Julia Wicher | Taras Ilchyshyn | Mikołaj Tymecki