Zespół budynków biurowych

Budynki A, B i C stanowią spójny kompleks 3 biurowców.
Każdy z biurowców składa się z dwóch sześcianów przesuniętych względem siebie w rzucie i połączonych komunikacyjnym łącznikiem. Każdy sześcian ma wymiary 22x22x12 metra oraz zawiera 3 kondygnacje naziemne.

Biurowce są zaprojektowane jako budynki niskie w świetle obowiązujących przepisów.

Biurowce posadowione są na płycie, która przykrywa parking otwarty. Z poziomu płyty zaprojektowano bezpośrednie wejścia do budynków. Płyta połączona jest z terenem wokoło za pomocą schodów, tarasów i pochylni, które przenikają się z otaczającą zielenią. Całość spełnia funkcję rekreacyjną i komunikacyjną. Od strony północnej płyta posadowiona jest na wysokości istniejącego wału ziemnego.

Rok:

2012

Lokalizacja:

Wrocław

Zakres:

Projekt koncepcyjny

Inwestor:

Volvo

Rodzaj inwestycji:

Budowa

Wielkość:

pow. Netto 9925m2

Zespół projektowy:

Andrzej Hubka | Piotr Buck | Sławomir Szczotka