Budowa osiedla przy Sarnim Stoku w Bielsku-Białej

Głównym założeniem projektu jest stworzenie szanującego istniejącą zieleń, spójnego i przyjaznego mieszkańcom osiedla wielorodzinnego. Projekt jest odpowiedzią na współczesne problemy architektury mieszkaniowej i zmiany klimatyczne. Całość spełnia dyrektywy i wytyczne wskazane przez Organizatora w regulaminie konkursu. 

Zaprojektowana przestrzeń jest nie tylko atrakcyjna pod względem walorów estetycznych, ale także, dzięki odpowiedniemu strefowaniu, tworzy dogodne warunki do życia dla wszystkich mieszkańców. Podstawowym celem było zachowanie jak największej ilości istniejących terenów zielonych, w tym cennego drzewostanu oraz  wykorzystanie rozwiązań proekologicznych, zarówno w zakresie zagospodarowania terenu, jak i kształtowania budynku.

Sarni Stok Bielsko-Biała

Układ urbanistyczny powstał w oparciu o założenia MPZP oraz analizy terenu. Zbadano lokalizację działki względem mapy miasta, ukształtowania terenu, układu urbanistycznego oraz warunków przyrodniczych. Chcąc uchronić jak największą ilość istniejących drzew nowoprojektowane osiedle zakłada lokalizowanie budynków w miejscach najmniejszego skupiska zieleni wysokiej. Drzewa, których położnie musi zostać zmienione zostaną przesadzone blisko wschodniej i północnej granicy działki tworząc pas zieleni izolującej. Obiekty budowlane oraz infrastruktura drogowa osadzone są zgodnie z naturalnym spadkiem terenu w kierunku południe-północ. Układ budynków nawiązuje do kontekstu otoczenia, a ich położenie względem stron świata zapewnia odpowiednie nasłonecznienie. Naprzemienne ułożenie zapewnia dogodną odległość między oknami, tym samym poprawiając komfort życia mieszkańców. Przestrzenie użytku wspólnego wraz z lokalami usługowymi umieszczono w parterach w części południowej osiedla, blisko wjazdu i głównego wejścia pieszego.

Budynki zaprojektowano jako powtarzalne, o zwartej prostokątnej bryle mierzącej 6 kondygnacji. Wszystkie stanowią spójną całość osiedla.  Zgodnie z zapisami MPZP nie przekraczają 18 m wysokości. Każdą kondygnację okala loggia wsparta na żelbetowym szkielecie. Ogranicza one nadmierne nagrzewanie oraz zapewnia prywatny balkon każdemu mieszkaniu. W parterach ulokowano tarasy na gruncie w obrysie wyższych kondygnacji.

Ostatnie piętro zostało częściowo wycięte, tworząc otwartą przestrzeń z tarasami ogólnodostępnymi, ogródkami społecznymi oraz zielonymi dachami intensywnymi. 

Przy wejściu głównym do każdego z 4 budynków znajduje się: wózkownia, rowerownia, miejsce na skrzynki pocztowe oraz pomieszczenie gospodarza z toaletą. Partery dzielimy na mieszkalne oraz mieszkalno – usługowe.
Dwa budynki położone w południowej części działki mieszczą trzy lokale usługowe: sklep, świetlice dla dzieci oraz klub dla osób starszych. Wszystkie z nich w łatwy sposób mogą zostać przekształcone na mieszkania. Kondygnacje 1-4 są powtarzalne w każdym budynku. Na 5 piętrze każdy obiekt posiada ogólnodostępny taras zagospodarowany częściowa zielenią intensywną. Każdemu z mieszkań dedykowana jest loggia lub taras (w parterze). Mieszkania mają przypisane komórki lokatorskie, dostępne z korytarzy ogólnodostępnych  poszczególnych pięter. Komunikacja pionowa w budynkach odbywa się poprzez zamykaną klatkę schodową i windę towarowo-osobową.  

Rok:

2023

Lokalizacja:

Bielsko-BIała

Rodzaj inwestycji:

Budowa

Inwestor:

BIELSKO-BIALSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Zakres:

Koncepcja (projekt konkursowy)

Wielkość:

pow. netto 15710m2

Zespół projektowy:

Sławomir Szczotka | Maciej Łamasz | Julia Wicher | Taras Ilchyshyn | Mikołaj Tymecki | Jan Ciepły