Europark Szczytniki

Założenia projektowe
Projektowany zespół zabudowy został umiejscowiony w wyjątkowej lokalizacji, która cechuje się atrakcyjnym położeniem w sąsiedztwie rozległych terenów parkowych i kameralnej zabudowy kształtowanej w XIX i 1. połowie XX wieku.
Punktem wyjścia dla prac projektowych nad zagospodarowaniem nieruchomości stał się kontrast w stosunku do sąsiednich terenów zieleni oraz zabudowy.

Projektowana zabudowa ma być kształtowana na zasadzie jednostki sąsiedzkiej – zabudowa mieszkaniowa zostanie uzupełniona o usługi podstawowe takie jak przedszkole, sklepy i inne lokale usługowe, na które będzie zapotrzebowanie.
Planowany zespół mieszkaniowo-usługowy znajduje się w części Wrocławia charakteryzującej się zabudową głownie mieszkaniową wielorodzinną typu ekstensywnego i jednorodzinną, które przenikają się z terenami Parku Szczytnickiego. Do końca XIX wieku na parceli znajdowały się obiekty stanowiące dominantę przestrzenną północnej części zespołu parkowego.

Proponowana zabudowa kontynuuje tę zasadę kompozycyjną poprzez zachowanie (po przekształceniu) dominanty w postaci budynku wzdłuż al. Różyckiego oraz podkreślenie odrębności zespołu zwartym układem ortogonalnym budynków w stosunku do miękkich kształtów form parkowych. „Miękką” przestrzeń parku ze „sztywnym” układem zabudowy spajają zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu, takie jak mała architektura i organiczne formy terenowe.
Z istniejących elementów do zachowania przewiduje się budynek biurowy (po przebudowie) oraz zieleń wysoką. Pozostałe elementy zostaną zlikwidowane a w ich miejsce zaproponowano nową zabudowę mieszkaniową z zagospodarowaniem terenu.

Charakter projektowanej zabudowy
W ramach koncepcji zaprojektowano zespół zabudowy o charakterze kameralnym, składającego się z budynku wielorodzinnego z usługami podstawowymi w parterze od strony al. Różyckiego (radykalnie przebudowany istniejący budynek biurowy) – bud. A – oraz z zespołu budynków niskich typu willa miejska – bud. B – otwierających się na założenie parkowe. Razem zabudowa tworzy jednostkę sąsiedzką, habitat z wyodrębnionymi przestrzeniami publicznymi, półprywatnymi i prywatnymi mieszkańców.

Europark Szczytniki

Rok:

2015

Lokalizacja:

Leszno

Rodzaj inwestycji:

Budowa

Inwestor:

IKSAiP Sp. z o.o.

Zakres:

Projekt koncepcyjny

Wielkość:

pow. Netto 19640m2

Zespół projektowy:

Andrzej Hubka | Piotr Buck | Maciej Łamasz | Sławomir Szczotka | Agata Majewska | Joanna Freund | Jan Jopowicz | Anna Sobczak | Agnieszka Pyrek