Budowa Osiedla Forsycji w Stargardzie

Układ urbanistyczny założenia powstał w oparciu o założenia projektu MPZP oraz analizę lokalizacji wraz z kontekstem otoczenia. Aby nawiązać do istniejącej zabudowy biegnącej wzdłuż planowanej drogi 03 KDL, postanowiono stworzyć układ pierzejowy. Układ oraz ilość i forma budynków jest wynikiem analiz nasłonecznienia i przesłaniania oraz zachowania optymalnych odległości od parkingów, dróg, placów zabaw i boisk. Układ i relacja między budynkami pozwoliły na uzyskanie optymalnego doświetlenia lokali mieszkalnych a także wygenerowanie dodatkowych stref półpublicznych wewnątrz założenia.
Stargard

Budynek zaprojektowano w formie prostopadłościanu z otwartą klatką schodową oraz galeriami, o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych (12 metrów). Wysokość jest wynikiem optymalizacji kosztów użytkowania osiedla: budynek 4 kondygnacyjny zalicza się do kategorii budynku niskiego, a co za tym idzie nie ma konieczności projektowania dróg pożarowych oraz obudowanych klatek schodowych. Dzięki wyeliminowaniu ruchu kołowego z wnętrza osiedla przestrzeń stała się bardziej humanitarna.

W skrzydłach budynków, w których nie udało się uzyskać dwustronnej ekspozycji, wprowadzono otwarty układ galeriowy. Aby zapewnić większa ilość doświetlenia dla poszczególnych lokali oraz wnętrz urbanistycznych wprowadzono układy tarasowe, które dodatkowo uatrakcyjniają układ urbanistyczny. Tarasy te są również półprywatnymi częściami rekreacyjnymi dla mieszkańców poszczególnych budynków.

Każdemu z mieszkań zapewniono balkon lub taras (w przypadku mieszkań zlokalizowanych na parterze).

W parterach budynków od strony projektowanej ulicy 03 KDL zaplanowano przestrzenie usługowe z możliwością wprowadzenia podziału, natomiast w parterze budynku C, od strony wnętrza urbanistycznego osiedla, wydzielono przestrzeń świetlicy osiedlowej dostępnej dla mieszkańców.

Dodatkowo w każdym z budynków znajdują się komórki lokatorskie w liczbie odpowiadającej ilości mieszkań. Każdy z budynków obsługiwany jest przez windy dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz przewozu osób na noszach.

Rok:

2023

Lokalizacja:

Stargard

Rodzaj inwestycji:

Budowa

Inwestor:

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zakres:

Koncepcja (projekt konkursowy)

Wielkość:

pow. całkowita 21925m2

Zespół projektowy:

Sławomir Szczotka | Maciej Łamasz | Julia Wicher | Taras Ilchyshyn | Mikołaj Tymecki