Rozbudowa Opery Wrocławskiej i budowa hotelu 4* z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu

„Na potrzeby negocjacji partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Operą Wrocławską a instestorami prywatnymi zostaliśmy zaproszeni do opracowania koncpecji projektowej rozbudowy budynku opery oraz budowy hotelu w centrum Wrocławia.

Zabudowę ukształtowaliśmy z uwzględnieniem zapisów planu miejscowego w planie zbliżonym do litery U otwierającej się na gmach opery. Dla instytucji publicznej zaprojektowaliśmy nowe, wielofukcyjne zaplecze ze strefą dostaw, sale prób z garderobami i zapleczami socjalno-sanitarnymi, pokoje dla gości i pomieszczenia biurowe administracji.

W hotelu zaplanowaliśmy ok. 270 pokoi oraz funkcje towarzyszące, takie jak hol reprezentacyjny, restaurację, kawiarnię, część konferencyjną, siłownię, fitness i spa, część klubową oraz garaż podziemny z zapleczami i pomieszczeniami technicznymi.

Elewacjami wykończonymi jasnymi płytami kamiennymi i złotymi detalami oraz podziałami nawiązaliśmy do budynku opery. Między operą a hotelem zaprojektaliśmy reprezentacyjny podjazd-dziedziniec hotelowy otwierający się na zachodni portyk świątyni sztuki.

Projektowana zabudowa uwzględnia dalszy jej rozwój (przewidziany w planie miejscowym) w kierunku placu Wolności.”

Puro_opera_5 - Przekrój 2 - Obrazek # 3 jasne budowy

Rok:

2019

Lokalizacja:

Wrocław

Rodzaj inwestycji:

Budowa | Rozbudowa

Inwestor:

Opera Wrocławska i Genfer Hotel Invest

Zakres:

Analiza chłoności terenu | Projekt koncepcyjny

Wielkość:

pow. Netto 19150m2

Zespół projektowy:

Andrzej Hubka Jan Jopowicz Maciej Łamasz