Przebudowa Rynku w Miechowie

Celem projektu było wypracowanie rozwiązania, które stworzyłoby agorę miejską, miejsce spotkań odzyskujące przestrzeń publiczną dla mieszkańców oraz podążające w kierunku rozwiązań zielonych i ekologicznych. 

Głównym założeniem rewitalizacji Rynku było przywrócenie mieszkańcom miasta przestrzeni zdominowanej przez ruch samochodowy. Podstawowym założeniem było zminimalizowanie ruchu drogowego poprzez ograniczenie go jedynie do południowej pierzei Rynku przy jednoczesnym dostosowaniu do zmian komunikacji kołowej sąsiadującej z projektowanym założeniem. Wprowadzono „woonerfy” oraz drogi meandrujące jednokierunkowe jako rozwiązania wymuszające spowolnienie ruchu w bezpośredniej okolicy Rynku. 

Rynek w Miechowie

W północnej części Rynku, będącej miejscem głównym najść komunikacji pieszej, zaprojektowano organiczne zadaszenia z pawilonami, których forma ma sprzyjać zarówno spotkaniom towarzyskim jak i prowadzeniu handlu. Mała architektura znajdująca się pod zadaszeniami pełni funkcję zarówno ławek, miejsc odpoczynku jak i stoisk targowych.

Pomiędzy przestrzenią spotkań a drogą obsługującą ruch kołowy w południowej części założenia, zaprojektowano założenie parkowe oparte na regularnej siatce. Ma stanowić to uzupełnienie brakującej w centrum Miechowa przestrzeni zielonej. Zakłada się nasadzenie znacznej ilości drzew z meandrującymi pomiędzy nimi ścieżkami, swym układem zachęcającymi do aktywności fizycznej oraz spacerowania pośród zieleni.

Z zaprojektowanych w części północnej zadaszeń, wychodzą dwie linie oświetlenia, które przechodzą w przestrzeń parkową owijając drzewa oraz miejscowo schodzą na poziom chodników zmieniając się w małą architekturę. 

Częścią projektu była również rewitalizacja miejscowego amfiteatru, która objęła powiększenie trybun oraz dodanie zadaszenia nad sceną, którego forma nawiązywałaby do zadaszeń oraz pawilonów zaprojektowanych w obszarze Rynku. 

Rok:

2023

Lokalizacja:

Miechów

Rodzaj inwestycji:

Przebudowa

Inwestor:

Urząd Miasta i Gminy w Miechowie

Zakres:

Koncepcja (projekt konkursowy)

Wielkość:

pow. całkowita 32000m2

Zespół projektowy:

Sławomir Szczotka | Maciej Łamasz | Julia Wicher | Taras Ilchyshyn | Mikołaj Tymecki | Jan Ciepły