Budynki biurowo-usługowe Pegaz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu

„Na wrocławskim Starym Mieście, pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Ruską, św. Mikołaja i Grabarską, zaprojektowaliśmy dwa budynki biurowo-usługowe z wielopoziomowymi garażami podziemnymi. Biurowce przylegając do istniejącej zabudowy kamienicowej stanowią uzupełnienie pierzei i domykają kwartały staromiejskie. Inwestycję zaprojektowaliśmy jako budynki klasy A. Powierzchnie pod wynajem przeznaczono głównie na biura. Lokale usługowe zlokalizowaliśmy w parterach.

Elewacje budynków zaproponowaliśmy w prostej, spójnej formie z rytmicznymi i regularnymi podziałami okien. Naszą główną zasadą kształtowania brył było nawiązanie do otaczającej zabudowy. Załamaniami elewacji wyznaczyliśmy krawędzie łączące gzymsy sąsiednich budynków. Ponadto odchylenia płaszczyzn elewacji zapewniły naturalne oświetlenie i nasłonecznienei pomieszczeń.”

Rok:

2012-2016

Lokalizacja:

Wrocław

Rodzaj inwestycji:

Budowa

Inwestor:

UBM Development sp. z o.o.

Zakres:

Analizy chłonności terenu | Projekt koncepcyjny | Projekt budowlany | Nadzory autorskie | Aranżacje wnętrz

Wielkość:

pow. Netto 25000m2

Zespół projektowy:

Andrzej Hubka | Sławomir Szczotka | Piotr Buck | Jakub Zasuń | Daria Florek | Joanna Freund | Jan Jopowicz | Maciej Smoliński | Agnieszka Pyrek

Nagrody:

Konkurs "Piękny Wrocław" na najlepszą realizację w 2016 r. I nagroda w kategorii budynek użyteczności publicznej